Welcome to Crestfall Gaming

Register now to Crestfall Gaming. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Temp

[H]<DANES> is recruiting! (Dansk Gaming community)

 

sL2xUVu.png

Hvem er DANES?
Vores staff bygger på mange års erfaringen inde for wow, vi har været aktive de sidste 2 år i vanilla wow i forskellige roller alt fra Guildmaster, til Class leaders, Officers mm. Men som “DANES” er vi et nyt og frisk tiltag. Du som spiller har en gylden mulighed for at være med fra start. Du kan finde DANES på horde siden når den nye server går live!

Hvad kan vi tilbyde?

 • Erfaren ledelse
 • Dedikeret raid leading
 • Ambitiøse Målsætninger
 • Resultater
 • Struktur
 • Vær med fra starten
 • Aktivitet
 • Et bredt community
 • Arrangementer


Hvad er vores vision?
Vores vision er at skabe et dansk gaming community, et bredt netværk med rødder i vanilla wow. Et “hjem” hvor vi vægter det sociale ligeså højt som de resultater vi leverer.
Du kan se de specifikke krav til vores ranks HER
 

 • PVE Målsætninger
 • Vores mål i PVE er intet mindre end at være blandt de bedste, vi har en elitist tilgang til den del af guilden. Vi har høje forventninger til vores raiders, staff og guildens image! Speed clear, World bosses, Realmplayers, theory crafting er nogle af de få ting vi vægter højt.
 • PVP Målsætninger
 • DANES supporterer ranking, vi ønsker at være vel repræsenteret i PVP miljøet. Som high rank vil dit navn og rank blive vist på vores website “Hall of Fame”.
 • Sociale Målsætninger
 • Vi har et stort ønske om skabe noget unikt her, et sted som du kan føle dig hjemme i og værdsat. Om at du er Raider eller Socialt medlem af guilden er fællesnævneren at “DANES” er noget vi skal være stolte af og du som spiller repræsenterer guildens image bedst muligt!Vi ønsker at skabe relationer der vare ved, der vil blandt andet være 1 til 2 årlige arrangementer hvor det vil være muligt at møde personen bag skærmen, hvilke events der vil blive afholdt er noget der bliver besluttet i et bredt samarbejde med vores medlemmer.


Guildens struktur:

 • Guild Master
 • Officer
 • Class leder
 • Talsmand
 • Core
 • Raider
 • Medlem
 • Prøve


Server::
Elysium PVP (Nye friske server)

RAID SKEMA:
Mandag:19:30 - 23:00
Torsdag:19:30 - 23:00
En ekstra raid dag kan forkomme under progress!
Loot: Council

Vi har tiden, vi har erfaringen, Vi er kommet for at blive!

 

Edited by Temp
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lyder spændende. Jeg har dog aldrig raidet vanilla, så det bliver nok svært. xD

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sounds interesting, I would definitely like to join a danish guild once the server goes live.

 

Just a clarification: You do mean that you'll be starting on Crestfall PVP once the server goes live? Your post says Elysium PVP, so I'm a bit confused.

 

I have never raided before (like ever), so I will need some guidance.

 

BTW: You should really post in English - forum rules.

 

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0